Zelfsturende teams

meer autonomie = meer werkplezier = meer resultaat

Video afspelen

Wij geloven in bekrachtiging van professionals. Dat verantwoordelijkheid en eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie beleggen zal leiden tot meer motivatie, minder verzuim, meer werkplezier en meer binding met de organisatie. Wij zijn fan van talentgericht en ontwikkelgericht denken en werken.

Teams die integraal verantwoordelijk zijn voor alle verschillende aspecten van bedrijfsvoering zonder direct leidinggevende, noemen we zelfsturende teams. Het verschil met zelforganiserende teams is dat zij een aantal ingewikkelde thema’s, zoals bijvoorbeeld HR taken wel bij een leidinggevende, of coach hebben belegd. Werving en selectie, functioneringsissues en ziekteverzuim bijvoorbeeld kunnen lastig zijn om onderling te regelen.

Of we nu spreken over zelforganisatie of zelfsturing, het is gebruikelijk om aanvullende taken buiten het primair proces te beleggen bij ‘aandachtsvelders’ in het team: mensen die affiniteit hebben met bijvoorbeeld planning, kwaliteitsbewaking of ICT.

Het lijkt zo mooi: zonder baas samen werken in teamverband

Maar hoe doe je dat nu echt? Er zijn geen twee teams hetzelfde. Ieder team is opgebouwd uit een unieke samenstelling van individuen. Dit houdt in dat het proces van teamontwikkeling en mate van zelfsturing/zelforganisatie per team kan wisselen. Klinkt dat ingewikkeld? Ja! Is het ingewikkeld om vanuit de organisatie te regelen dat alle teams hun eigen pad kunnen bewandelen en toch effectief zijn? Ja!

De praktijk wijst uit dat teameffectiviteit hoog is als er een aantal randvoorwaarden goed zijn ingeregeld:

De afgelopen jaren hebben we zelfsturing in veel organisaties fout zien gaan om dat bovenstaande zes punten onvoldoende waren geborgd. 

Vaak gaat het al mis met het vertalen van de bedoeling van de organisatie (missie, visie en kernwaarden), naar goede operationele doelstellingen die teams begrijpen, uitvoerbaar vinden en waar ze commitment over kunnen afgeven. Meestal zijn er wat KPI’s geformuleerd waar teams zich over verantwoorden. Het probleem met KPI-sturing is dat cijfers niets zeggen over in welke fase van ontwikkeling zij zich bevinden.

Naast een leidinggevende die op afstand de teams aanstuurt op genoemde KPI’s, zijn er teamcoaches die een aantal teams begeleiden in hun ontwikkeling. Deze begeleiding is naar eigen inzicht van de coach en er bestaat geen geobjectiveerd overzicht van waar de teams daadwerkelijk staan, hoe zij zich ontwikkelen en welke interventies er nodig zijn om het team naar een hoger niveau te brengen. 

Uitwisseling van kennis, ervaringen en best practices tussen teams onderling lijkt vaak willekeur en is afhankelijk van leidinggevende en coaches.

Wil jij net als Floris zelf sturen met onze slimme software?

Vraag dan hier onze demo aan

Zelfsturende teams kunnen zichzelf besturen met Genie

Geef samen richting

Genie inrichten voor jouw organisatie is simpel maar effectief. Met onze methode vul je thema’s, subthema’s en onderwerpen in ontwikkelgerichte 5-puntschalen die je dwingen doelstellingen te concretiseren en die je helpen doelstellingen stapsgewijs uitvoerbaar en meetbaar te maken.

Maak lastige onderwerpen meetbaar

Onze software is uniek omdat het ruimte biedt om zowel de harde kant áls de zachte kant meetbaar te maken en te operationaliseren.

Monitor de voortgang

Toon voortdurend een duidelijk, simpel en actueel overzicht hoe jouw team presteert ten opzichte van jullie eigen doelstellingen. En hoe jouw team presteert ten opzichte van andere teams. Zodat teams van elkaar kunnen leren en organisatie de juiste ondersteuning op maat kan bieden als een team vastloopt.

Beheer eenvoudig verbeteringen

Meerdere verbeterplannen tegelijk? Overzicht kwijt? Voorkomen dat verbeterplannen in een lade belanden en dat er niets mee wordt gedaan? Onze verbeterfunctionaliteit helpt je problemen te analyseren, acties SMART te maken en taken te verdelen. Zowel in je team, als daar buiten.

Vier succes en leer van elkaar

Genie is er op gericht om successen expliciet te maken en deze met een paar muisklikken met anderen te delen. Kennis en best practices uit wisselen was nog nooit zo simpel!

Zelf sturen met onze slimme software?

Benieuwd wat Team Genie voor jou kan betekenen?

Vraag een demo aan!

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.