Verbeter-, transitie- en verandertrajecten voor zorgorganisaties

Uitdagingen voor zorgorganisaties

Herkenbare patronen in de zorgsector zijn een blijvende druk  op de zorgverlener, stijgende kosten en een relatief hoog verzuim. 

Onze visie is dat innovatieve oplossingen daar een bijdrage aan leveren. 

Met onze ruime achtergrond in verander- en verbetertrajecten in de zorg weten wij goed hoe we deze uitdagingen kunnen omzetten in werkbare doelstellingen voor iedereen.

genie-handen-water-500x300

Software voor de zorgsector met als doel continue leren en verbeteren

genie-mensen-kring-500-300

Onze aanpak naar een lerende organisatie

Wij hebben onze achtergrond en ervaring omgezet in een aanpak om van brandjes blussen het huis op orde te krijgen en door te groeien naar een lerende en verbeterende organisatie. 

Naast deze aanpak hebben wij een innovatief instrument ontwikkelt om dat zo goed mogelijk te doen.

Team Genie

Wij bieden een online omgeving waardoor teams zelfstandig aan ontwikkeling kunnen werken. Alle verbetertaken, acties en de voortgang van het proces zichtbaar op één plek. Software voor de zorgsector voor continue leren en verbeteren.

Organisaties en teams kunnen slimmer en sneller problemen oplossen, van elkaar leren en in één oogopslag zien waar teams precies staan en welke onderwerpen aandacht nodig hebben.

 

genie-achterzak-mobiel-landscape-250-150

Team Genie: een aanpak en online omgeving waardoor organisaties en teams aan ontwikkeling kunnen werken.