Software features

De belangrijkste functionaliteit van Team Genie op een rijtje

Wij bieden een online omgeving waardoor teams zelfstandig aan ontwikkeling kunnen werken. Alle verbetertaken, acties en de voortgang van het proces zichtbaar op één plek.

Werken aan verbeteringen is nu een stuk gemakkelijker

Vanuit organisatie of programma doelen en criteria worden middels workshops werkbare doelstellingen opgezet en ingedeeld in thema’s en subthema’s. Elke doelstelling heeft heldere uitleg per schaal en een bijbehorende toelichting.

Teams hebben vanaf nu altijd een ontwikkelperspectief

De audit geeft aan waar het team staat. Hier kan op onderdeel een score en motivatie worden opgegeven middels een 5-puntschaal. Hierdoor is het mogelijk in te zoomen op specifiek criterium en achterliggende motivatie en is er altijd een ontwikkelperspectief

Gemakkelijk inzicht wanneer je maar wilt

De monitor geeft een geaggregeerd overzicht van scores van teams op organisatieniveau waarop kan worden doorgeklikt -downdrillen- naar actuele scores op teamniveau. Zo is vanuit een helikopterview naar details door te klikken en concreet zichtbaar te maken wat de oorzaak is.

Praktisch bijdragen aan verbeteringen is zo eenvoudig als een paar muisklikken

Met een ontwikkelplan kan een team concreet stappen ondernemen om aan doelstellingen te werken. Als een plan succesvol heeft bijgedragen kan dit plan worden omgezet in een best practice is beschikbaar voor andere teams zodat men van elkaar kan leren

Precies de structuur die je ter ondersteuning nodig hebt

Gedeelde en persoonlijke taken zijn hulpmiddelen om bijvoorbeeld cyclische taken te beheren en na te lopen. Er kunnen taken worden aangemaakt voor meerdere teams als er sprake is van team overstijgende verantwoordelijkheden of doelstellingen.

taken-1000-600