Samenwerken

Genie is geschikt voor teams in alle organisaties, van klein tot groot. Hoe kan Genie er bij jouw organisatie uit zien? Ter inspiratie vind je hieronder een aantal casussen:

Kennisnetwerk NAH+

Jaar

2021 – heden

Uitdaging

De kwaliteit van dienstverlening voor NAH voor 21 organisaties verbeteren met een landelijk project met transitie naar certificering

Oplossing

Vertaling van ontwikkelscans naar vijfpuntsschalen, één plek om met het hele land samen te werken 

Resultaat

(tot op heden:) Zichtbare en meetbare kwaliteitsverbetering 

Aanleiding

In opdracht van VWS heeft KPMG in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar specifieke cliëntgroepen in de WLZ waarvan de zorgbehoefte complex is en het aantal relatief klein. Eén van de tien doelgroepen is de groep van mensen met NAH+. De NAH+ Werkgroep heeft een eerste conceptnotitie ingediend bij de commissie Leerink over het inrichten van het zorglandschap en een daaraan verbonden NAH+Kennisnetwerk. Voor 2020 heeft ZonMw een subsidie ter beschikking gesteld voor het opstarten van het NAH+Kennisnetwerk. (van website hersenletsel.nl, zie link hieronder) Om verdere subsidie te ontvangen, moet er aan aantoonbaar aan een kwaliteitsstandaard worden voldaan.

Onze aanpak

Door de reeds ingevulde ontwikkelscans te vertalen naar vijfpuntsschalen waarbij de volgende te nemen ontwikkelstap helder is omschreven duidelijke handvatten meegeven voor kwaliteitsverbetering.

Resultaten

Project loopt nog. Tot op heden een zichtbare én meetbare verbetering in geleverde kwaliteit.

Toekomst

Door het gebruik van vijfpuntsschalen waar niet alleen het gestelde doel in is meegenomen, maar ook het ontwikkelperspectief, kunnen de organisaties na het behalen van hun doelstelling zich in dezelfde omgeving blijven bezighouden met het continu leren en verbeteren.

Casemanager Hersenletsel (pilot)

Jaar

2021

Uitdaging

14 ketens ondersteunen met de implementatie Casemanagement Hersenletsel, Zorgstandaard Hersenletsel, samenwerking CVA-NAH.

Oplossing

Ontwikkelen vijfpuntschalen met duidelijke doelen en één omgeving waar men van elkaar kan leren.

Resultaat

Succesvolle implementatie en meetbare positieve resultaten.

Aanleiding

Casemanager Hersenletsel is een onderzoeksproject van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en maakt deel uit van het programma Volwaardig leven. Dit onderzoeksproject onderzoekt wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel inhoudt en hoe dat het best georganiseerd kan worden. Het doel van het monitoren in samenhang met de inzet van de casemanager hersenletsel, is dat mensen met hersenletsel op het juiste moment de juiste informatie en ondersteuning en zorg krijgen.

Onze aanpak

We hebben geholpen met de vertaling van doelstellingen naar vijfpuntsschalen: zo zijn zorgstandaarden hapklaar en simpeler te implementeren en op deze manier is het project met verschillende thema’s landelijk succesvol geïmplementeerd.

Resultaten

Succesvolle implementatie en meetbare positieve resultaten. Project heeft George Beusmans Prijs gewonnen. Pilot is als geslaagd ervaren wat heeft geresulteerd in meerwerk voor Genie in de vorm van langdurige samenwerking.

Toekomst

Project is succesvol afgerond. Meer samenwerking in de toekomst vanwege positieve resultaten.

Het Knowledge Broker Netwerk

Jaar

2021 – heden

Uitdaging

Landelijk Knowledge Broker Netwerk ondersteunen op een makkelijkere en effectievere manier projecten.

Oplossing

Design Thinking vertalen naar vijfpuntsschalen en op deze manier alle projecten in te vullen en op één plek voor het hele netwerk inzichtelijk te hebben.

Resultaat

Project loopt nog.

Aanleiding

Het Knowledge broker netwerk ondersteunt de organisaties en 1e lijns praktijken bij de implementatie van kwaliteitsstandaarden (bijv. de Richtlijn Beroerte en de Zorgstandaard CVA/TIA, herziening gereed voorjaar 2022).

Het netwerk bestaat sinds 2011. In 2021 nemen 99 Knowledge brokers van 31 instellingen (ziekenhuizen, -geriatrische- revalidatiecentra en thuiszorg) deel. In elk van deze instellingen werken twee of drie Knowledge brokers. Een Knowledge broker is een initiatiefrijke behandelaar of verpleegkundige.

De organisaties die deelnemen ervaren dat de Knowledge brokers vernieuwing aanjagen én concrete resultaten boeken met hun project. Daarnaast is de uitwisseling tussen organisaties zeer inspirerend.  De uitdaging is om de uitwisseling van kennis nog makkelijker, toegankelijker en effectiever te maken.

Onze aanpak

Design Thinking vertalen naar vijfpuntsschalen en op deze manier alle projecten in te vullen en op één plek voor het hele netwerk inzichtelijk te hebben. Hierbij kan iedereen op een eenvoudige manier bij alle projecten én door het in Genie te zetten, kunnen de projecten van de overige Knowledge brokers direct zelf geïmplementeerd én geborgd worden binnen de eigen organisatie.

Resultaten

Project loopt nog.

Toekomst

Eén plek waar alle kennis van de Knowledge brokers te vinden is, te implementeren en te borgen is. Een kennisbibliotheek voor eenieder die aangesloten is bij het netwerk.

Doelgroep netwerk DZEP

(Kennisnetwerk voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag)

Net pas begonnen, weet niet of het zinnig is hier nu iets over te schrijven, kan bij “klanten” komen te staan, maar hiernaast de scope van het project:

Nieuwe kwaliteitscriteria ontwikkelen, te implementeren en een systematiek van continu leren en verbeteren in te richten na eerdere positieve ervaringen met het Kennisnetwerk NAH+. Ondersteuning bij visitaties/ audits op locatie bij 14 organisaties en transitie naar certificering.

Partners

Benieuwd wat Team Genie voor jou kan betekenen?

Vraag een demo aan!

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.