Risicomanagementsysteem

maak het onderdeel van je dagelijkse bedrijfsvoering

Video afspelen

Een goed risicomanagementsysteem zorgt er voor dat risico’s gestructureerd gesignaleerd worden en waar nodig geëscaleerd, je risico’s kunt mitigeren en incidenten zoveel mogelijk mee kunt voorkomen. Vaak wordt risicomanagement echter gezien als iets dat moet, wat van je wordt verwacht van externen en waar je ook nog eens op wordt gecontroleerd door middel van de nodige audits. Deze audits kunnen spannend en de uitkomst kan onvoorspelbaar zijn en tot slot kan er van de uitkomst van de audit veel afhangen.

Meer controle en grip organiseren zijn voor de verantwoordelijken vaak de eerste aandachtspunten. Dit resulteert in uitgebreidere procedures, meer verantwoording en hierdoor ook meer administratieve druk met als gevolg minder eigenaarschap, minder draagvlak en weer iets ‘dat er bij komt’

Wil jij net als Floris een risicomanagementsysteem?

Vraag dan hier onze demo aan

Wat risicomanagement lastig maakt

1

Wet- en regelgeving verandert continu. Het vertalen van deze abstracte regels naar aanpassingen die werkbaar zijn voor werkprocessen, procedures en formats, kost tijd, komt veelal op schrijven neer en kan leiden tot de nodige problemen met afstemming.

2

Anderen, zoals interne stafdiensten of externe clubs gebruiken allemaal hun eigen auditformats en hun eigen lijstjes met verbeterpunten. Versiebeheer is vaak een bijkomende probleem maar de grootste struikelblokken zijn vaak: hoe houden we gemakkelijk overzicht over:

    1. Alle auditresultaten van verschillende audits?
    2. Alle verbeterpunten die naar voren zijn gekomen?
    3. De voortgang van deze verbeterpunten?

3

Onveiligheid: Fouten kunnen leiden tot rechtszaken en slechte publiciteit en mogen dus niet gemaakt worden. Dit leidt tot minder transparantie, minder kennisdeling, onveiligheid in teams met als gevolg dat het de ontwikkeling van medewerkers kan belemmeren.

4

Als alle vinklijstjes zijn afgevinkt en men voldoet aan wet- en regelgeving, zou alles op orde moeten zijn. Toch..? Vinklijstjes werken in de hand dat men stopt met nadenken. Dit komt in plaats van te kijken hoe men het nóg beter kan doen en hoe teams van elkaar kunnen leren.

Maak eigenaarschap groter met je risicomanagementsysteem

Door risicomanagement onderdeel te maken van de dagelijkse gang van zaken van de teams in de uitvoering ontstaat er een gedeelde verantwoordelijkheid: Zo wordt het signaleren en beheersen van risico’s vanzelfsprekend:

1

Deel kennis: Leg goed uit wat, waarom en wanneer belangrijk is aan risicomanagement

2

Maak goede doelstellingen: organiseer werksessies met afgevaardigden van de teams. Bedenk samen welke risico’s de teamdoelstellingen raken. Welke samenhang is er? Hoe kunnen we dingen praktisch uitvoerbaar maken? Moeten werkprocessen of documenten worden aangepast?

3

Benoem aandachtsgebieden en ‘aandachtsvelders’ mensen met affiniteit met het onderwerp in ieder team die de rol krijgen om de rest van het team extra scherp houden op belangrijke thema’s.

4

Aandachtsvelders in alle lagen: Als je het goed doet, richt je deze structuur in iedere laag van de organisatie in, inclusief overlegstructuur. Zodat kennis van buiten snel naar binnen kan worden verspreid en operationele knelpunten ook snel worden gesignaleerd en kunnen worden opgelost.

Risico’s benoemen, signaleren, mitigeren, verhelpen en voorkomen met Genie

Geef samen richting

Genie inrichten voor jouw organisatie is simpel maar effectief. Met onze methode vul je thema’s, subthema’s en onderwerpen in ontwikkelgerichte 5-puntschalen die je dwingen doelstellingen te concretiseren en die je helpen doelstellingen stapsgewijs uitvoerbaar en meetbaar te maken.

Maak lastige onderwerpen meetbaar

Onze software is uniek en biedt ruimte om zowel de harde kant áls de zachte kant meetbaar te maken en te operationaliseren.

Monitor de voortgang

Toon voortdurend een duidelijk, simpel en actueel overzicht hoe jouw team presteert ten opzichte van jullie eigen doelstellingen. En hoe jouw team presteert ten opzichte van andere teams.

Beheer eenvoudig verbeteringen

Meerdere verbeterplannen tegelijk? Overzicht kwijt? Voorkomen dat verbeterplannen in een lade belanden en dat er niets mee wordt gedaan? Onze verbeterfunctionaliteit helpt je problemen te analyseren, acties SMART te maken en taken te verdelen. Zowel in je team, als daar buiten.

Vier succes en leer van elkaar

Genie is er op gericht om successen expliciet te maken en deze met een paar muisklikken met anderen te delen. Best practices uit wisselen was nog nooit zo simpel!

Wil jij ook een risicomanagementsysteem dat makkelijk onderdeel wordt van je dagelijkse bedrijfsvoering?

Benieuwd wat Team Genie voor jou kan betekenen?

Vraag een demo aan!

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.