Resultaten

Wat levert het gebruik van Genie uw organisatie op?

Kwaliteit is meetbaar en stuurbaar

Omdat alle relevante verbeterthema’s zichtbaar zijn, weet het team, de manager en het bestuur waar het team staat. Hierdoor kan eenvoudiger gestuurd worden op verbetering.

Richting aan harde én zachte kant

De 5-puntschaal laat zien wat de volgende stap is in resultaat, houding en gedrag. Het team ziet waaraan gewerkt moet worden om te verbeteren en kan zelf de focus kiezen. 

Doelgericht en efficiënt

Elk verbeterthema krijgt een verantwoordelijke medewerkers in het team, die simpel kan plannen, uitvoeren en rapporteren.

Meer productiviteit en minder risico’s

Met Genie op je smartphone wordt takenmanagement intuïtief en gebruiksvriendelijk. Taken worden niet meer vergeten of uitgesteld zodat het risico op fouten afneemt.

Makkelijk kennis delen

Met twee tikken op je smartphone kan je een goed idee delen in de organisatie. Mobiel kennisdelen vergroot de effectiviteit, efficiency en eigenaarschap.

Alles realtime inzichtelijk en toegankelijk

In één oogopslag kan iedereen zien hoe een team ervoor staat. Teams kunnen zo beter ondersteund worden. Met Genie ben je altijd klaar voor alle mogelijk audits, zoals AVG en ISO.