Over Team Genie

Floris van Ommen

Floris van Ommen

Floris is de bedenker van Genie. Als managementconsultant bij P5COM voerde hij grote veranderopdrachten uit op het snijvlak van efficiency, kwaliteit en leiderschap in verschillende zorgsectoren. Met Excel-schema’s liet Floris teams, managers en bestuurders zien hoe verschillende onderdelen in de organisatie ervoor stonden. Harde zaken zoals geld en instroom, maar ook zachte zaken zoals vertrouwen en veiligheid in teams. Dat gehannes met Excel kon beter, efficiënter en gebruikersvriendelijker, vond hij zelf. Zo ontstond Genie.

Joesoef van Oudheusden

Joesoef van Oudheusden

Joesoef heeft een juridische achtergrond en werkte hiervoor bij een Family Office waar hij projectmanagement, risk & compliance en directievoering deed. Binnen Team Genie is Joesoef verantwoordelijk voor de interne operatie, het dagelijks bestuur en de implementatie.

Jan Princen

Jan Princen

Team Genie is mede opgericht door directeur en eigenaar van softwarepartner Marviq B.V. Jan Princen. Jan is een ervaren softwareondernemer die succesvol internationaal meerdere bedrijven in SaaS en IT Services heeft gesticht en heeft verkocht en door dit alles een enorme kennis en een uitgebreid netwerk met zich mee neemt naar Team Genie als adviseur van de directie.

Interview met het brein achter Genie​

Door Tilly van Uffelen, 1 november 2019

Floris van Ommen is de bedenker van Genie, de software die teams en organisaties in de zorg helpt continu te verbeteren. Als managementconsultant ontwikkelde hij samen met klanten een methode om voortdurend te zien hoe zorgteams er werkelijk voor stonden en welke stappen ze moesten zetten. Niet alleen op harde zaken zoals geld en instroomcijfers, óók op zachte aspecten zoals vertrouwen, veiligheid en bejegening. Deze aanpak leidde tot duidelijkheid, overzicht en het juiste gesprek. Teams haalden met meer plezier betere resultaten, alleen dat werken met Excelschema’s, dat moest simpeler kunnen.
In softwarebedrijf Marviq vond Floris een partner met wie hij Genie kon bouwen: een gebruiksvriendelijke, digitale oplossing voor teams en organisaties om continu mee te leren en verbeteren.

Floris van Ommen

Tien jaar geleden begon Floris als managementconsultant bij P5COM en voerde opdrachten uit op het snijvlak van efficiency, kwaliteit en leiderschap. Floris weet hoe het eraan toe gaat in de GGZ, ziekenhuizen, jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. “Ik heb geleerd wat wel en niet werkt, wat kan helpen organisaties succesvol te maken en wat nodig is om gedrag- en cultuurverandering blijvend te borgen”, vertelt hij.

Bedrijfsvoering

“In de zorg wordt vaak neerbuigend gedaan over bedrijfsvoering. Tegen behandelaars wordt gezegd: ga jij maar behandelen, wij regelen de bedrijfsvoering wel. Als je dit lang genoeg predikt, kunnen behandelaren niet meer goed meedenken met beleid en keuzes in de organisatie. Ik ben voor meer samenhang, voor mede-eigenaarschap. Alleen dan kun je verbeteren. Je moet mensen serieus nemen. Uitleggen hoe het echt zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Pas als de samenhang tussen alle onderwerpen waar je als team invloed op hebt duidelijk wordt, kan een team eigenaarschap gaan tonen. Dan kan een zorgprofessional echt invulling gaan geven aan verantwoording vanuit zijn of haar professie, en begint een klimaat van leren en verbeteren te ontstaan. Mits juist gefaciliteerd.”

Verbeteren. Het is woord dat Floris vaak gebruikt. “Ik word blij van het verbeteren van kwaliteit omdat ik dan van directe toegevoegde waarde ben voor cliënt en samenleving. Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg én het voeren van een goede bedrijfsvoering gaan hand in hand.”
De uitdagingen in de zorgsector zijn enorm. Cliënten willen maatwerk, financiers meetbaar resultaat. Ondertussen slinkt het budget, moet de zorg op- en afschalen en veranderen richtlijnen en wetten en is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. “Zorgorganisaties moeten veranderen van aanbodgerichte zorg naar flexibele, snel schakelende, professionele en kostenbewuste teams die maatwerk leveren. Dat is een flinke klus. Ik zie veel bestuurders en managers voortdurend brandjes blussen. Het is al heel wat als ze hun huis op orde hebben, voldoen aan alle voorwaarden en eisen. Veranderen naar een lerende organisatie is een enorme stap verder. Organisaties worstelen daarmee, terwijl het wél de weg is.”

Veel organisaties staan ook onder financiële druk en lijden verliezen. Dat heeft een weerslag op de hele sector, ziet hij. “Als alleen nog gesproken wordt over bedrijfsvoering en productiviteitsverhoging, zie je bij iedereen de energie weglekken en red je het niet.”

Teams zijn de sleutel

Als managementconsultant maakte Floris Exceloverzichten met daarin de thema’s en verbeterpunten waar teams aan wilden werken. Teams vulden deze in en zagen bijvoorbeeld of er methodisch gewerkt werd, het rooster van het team goed aansloot bij wat cliënten nodig hadden, de indicaties op orde waren, het team financieel gezond was of dat intakes op een cliëntvriendelijke manier werden uitgevoerd. maar ook of het onderlinge vertrouwen toegenomen was en het team zich veiliger voelde.

Teams zijn de sleutel naar continu verbeteren, stelt Floris. Als je teams inzicht geeft in waar ze staan en de mogelijkheid geeft zelf te sturen, zie je vooruitgang op alle vlakken. “Er komt meer sfeer, het vertrouwen neemt toe, er ontstaat een groter verantwoordelijkheidsgevoel. In één van de eerste teams waar ik met mijn methode gebruikte, verzuchtte een MBO-groepsleider met ruim dertig jaar ervaring: eindelijk weet ik waar ik aan toe ben en wat er nu echt van me wordt verwacht.

Genie is een hulpmiddel waarmee je op een makkelijke manier kunt zien waar je als team staat en wat je moet doen om als team te verbeteren. Het helpt je team zichzelf te besturen. Je krijgt richting.
Niet alleen teams, ook managers en bestuurders zien met Genie in één oogopslag waar de organisatie staat op allerlei verbeterthema’s. En het mooie is: inhoud en bedrijfsvoering zijn gekoppeld en je ziet de samenhang. Teams worden eigenaar en verantwoorden zich op een eerlijke wijze, in plaats van dat ze op geïsoleerde KPI’s worden gecontroleerd en op onderwerpen die ze als technocratisch ervaren worden afgerekend. Dat is één van de grootste problemen in de zorg. Met Genie lossen we dat op.”

Wij werken samen met

De software van Genie is ontwikkeld door Marviq in nauwe samenwerking met Team Genie. Marviq heeft ruim twintig jaar ervaring in het ontwikkelen van softwaretoepassingen en het koppelen van softwarepakketten voor het midden- en kleinbedrijf en diverse multinationals.

P5COM is hét organisatieadviesbureau van Nederland op het gebied van operational en service excellence. P5COM helpt organisaties om blijvend beter te presteren en heeft klanten in diverse zorgsectoren, onderwijs, industrie en woningcorporaties. P5COM heeft de software van Genie omarmd omdat het veranderprojecten ondersteunt en borgt.