Over Genie

Floris van Ommen

Floris van Ommen is de bedenker van Genie, de software die teams en organisaties in de zorg helpt continu te verbeteren. Als managementconsultant ontwikkelde hij samen met klanten een methode om voortdurend te zien hoe zorgteams er werkelijk voor stonden en welke stappen ze moesten zetten. Niet alleen op harde zaken zoals geld en instroomcijfers, óók op zachte aspecten zoals vertrouwen, veiligheid en bejegening. Deze aanpak leidde tot duidelijkheid, overzicht en het juiste gesprek. Teams haalden met meer plezier betere resultaten, alleen dat werken met Excelschema’s, dat moest simpeler kunnen.
In softwarebedrijf Marviq vond Floris een partner met wie hij Genie kon bouwen: een gebruiksvriendelijke, digitale oplossing voor teams en organisaties om continu mee te leren en verbeteren.

Joesoef van Oudheusden

Joesoef is altijd breed geïnteresseerd geweest en heeft na een omzwerving cultuurwetenschappen zijn diploma Nederlands Recht behaald aan de Universiteit Utrecht. Voor Genie werkte hij 4+ jaar bij een Family Office waar hij projectmanagement, customer due diligence, risk & compliance en directievoering deed. Ook in deze soms droge materie lagen zijn focus en interesse vaak op het menselijke vlak: hoe krijg je bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen mee? Werken vanuit de bedoeling was vrijwel altijd het antwoord. Als de ‘waarom’ duidelijk is én wordt begrepen, kan dat vaak wonderen doen: niet alleen om men aan boord te krijgen, maar ook voor de productiviteit, de sfeer en het werkplezier. Deze gedachte werd bij Genie nog eens dubbel en dwars bevestigd. Ondertussen heeft hij zich de Genie-methode helemaal eigen gemaakt en implementeert hij deze met veel voldoening.

Gezien zijn brede interesses kan hij bij Genie goed zijn ei kwijt: vraagstukken benaderen vanuit verschillende invalshoeken en met oplossingen komen die niet per se voor de hand liggen, daar krijgt hij energie van. 

Binnen Team Genie is Joesoef product owner en verantwoordelijk voor de interne operatie, audits, het dagelijks bestuur, financiën, onboarding, customer journey en customer success. 

Interview

Tien jaar geleden begon Floris als managementconsultant bij P5COM en voerde opdrachten uit op het snijvlak van efficiency, kwaliteit en leiderschap. Floris weet hoe het eraan toe gaat in de GGZ, ziekenhuizen, jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. “Ik heb geleerd wat wel en niet werkt, wat kan helpen organisaties succesvol te maken en wat nodig is om gedrag- en cultuurverandering blijvend te borgen”, vertelt hij.

Bedrijfsvoering

“In de zorg wordt vaak neerbuigend gedaan over bedrijfsvoering. Tegen behandelaars wordt gezegd: ga jij maar behandelen, wij regelen de bedrijfsvoering wel. Als je dit lang genoeg predikt, kunnen behandelaren niet meer goed meedenken met beleid en keuzes in de organisatie. Ik ben voor meer samenhang, voor mede-eigenaarschap. Alleen dan kun je verbeteren. Je moet mensen serieus nemen. Uitleggen hoe het echt zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Pas als de samenhang tussen alle onderwerpen waar je als team invloed op hebt duidelijk wordt, kan een team eigenaarschap gaan tonen. Dan kan een zorgprofessional echt invulling gaan geven aan verantwoording vanuit zijn of haar professie, en begint een klimaat van leren en verbeteren te ontstaan. Mits juist gefaciliteerd.”

Verbeteren. Het is woord dat Floris vaak gebruikt. “Ik word blij van het verbeteren van kwaliteit omdat ik dan van directe toegevoegde waarde ben voor cliënt en samenleving. Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg én het voeren van een goede bedrijfsvoering gaan hand in hand.”
De uitdagingen in de zorgsector zijn enorm. Cliënten willen maatwerk, financiers meetbaar resultaat. Ondertussen slinkt het budget, moet de zorg op- en afschalen en veranderen richtlijnen en wetten en is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. “Zorgorganisaties moeten veranderen van aanbodgerichte zorg naar flexibele, snel schakelende, professionele en kostenbewuste teams die maatwerk leveren. Dat is een flinke klus. Ik zie veel bestuurders en managers voortdurend brandjes blussen. Het is al heel wat als ze hun huis op orde hebben, voldoen aan alle voorwaarden en eisen. Veranderen naar een lerende organisatie is een enorme stap verder. Organisaties worstelen daarmee, terwijl het wél de weg is.”

Veel organisaties staan ook onder financiële druk en lijden verliezen. Dat heeft een weerslag op de hele sector, ziet hij. “Als alleen nog gesproken wordt over bedrijfsvoering en productiviteitsverhoging, zie je bij iedereen de energie weglekken en red je het niet.”

Teams zijn de sleutel

Als managementconsultant maakte Floris Exceloverzichten met daarin de thema’s en verbeterpunten waar teams aan wilden werken. Teams vulden deze in en zagen bijvoorbeeld of er methodisch gewerkt werd, het rooster van het team goed aansloot bij wat cliënten nodig hadden, de indicaties op orde waren, het team financieel gezond was of dat intakes op een cliëntvriendelijke manier werden uitgevoerd. maar ook of het onderlinge vertrouwen toegenomen was en het team zich veiliger voelde.

Teams zijn de sleutel naar continu verbeteren, stelt Floris. Als je teams inzicht geeft in waar ze staan en de mogelijkheid geeft zelf te sturen, zie je vooruitgang op alle vlakken. “Er komt meer sfeer, het vertrouwen neemt toe, er ontstaat een groter verantwoordelijkheidsgevoel. In één van de eerste teams waar ik met mijn methode gebruikte, verzuchtte een MBO-groepsleider met ruim dertig jaar ervaring: eindelijk weet ik waar ik aan toe ben en wat er nu echt van me wordt verwacht.

Genie is een hulpmiddel waarmee je op een makkelijke manier kunt zien waar je als team staat en wat je moet doen om als team te verbeteren. Het helpt je team zichzelf te besturen. Je krijgt richting.
Niet alleen teams, ook managers en bestuurders zien met Genie in één oogopslag waar de organisatie staat op allerlei verbeterthema’s. En het mooie is: inhoud en bedrijfsvoering zijn gekoppeld en je ziet de samenhang. Teams worden eigenaar en verantwoorden zich op een eerlijke wijze, in plaats van dat ze op geïsoleerde KPI’s worden gecontroleerd en op onderwerpen die ze als technocratisch ervaren worden afgerekend. Dat is één van de grootste problemen in de zorg. Met Genie lossen we dat op.”

Benieuwd wat Team Genie voor jou kan betekenen?

Vraag een demo aan!

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.