Oplossingen

Visie

De zorg staat voor grote uitdagingen. Cliënten willen maatwerk, financiers meetbaar resultaat. Budget slinkt, zorg moet op- en afschalen, richtlijnen veranderen. De organisatie moet veranderen van aanbodgerichte zorg naar flexibele, snel schakelende, professionele teams die maatwerk leveren. In de visie van Genie is het team de sleutels naar continu verbeteren. De software van Genie biedt teams een gebruiksvriendelijke digitale oplossing om zelf te sturen, te leren en continu te verbeteren. Zo wordt visie werkelijkheid. Met Genie houd je als team, manager en bestuurder zicht op dit flexibele, complexe geheel, kun je sturen op kwaliteitsverbetering, het budget bewaken en echt de stap maken naar een lerende organisatie.

genie-mensen-kring-500-300

Team Genie is de oplossing voor:​

Transitie-, verander- en verbetertrajecten

Audit-, accreditatie- en verantwoordingsinformatie

Het behalen van kwaliteits- en organisatiedoelstellingen

Het realiseren van werkbare doelstellingen op basis van organisatie KPI's

Inzicht en overzicht voor bestuurders en managers

Beter samenweken en continue leren voor teams

Teamreflecties

Kwaliteitsverbetering

Team Genie is effectief omdat:​

Alle informatie inzichtelijk op één centrale plek beschikbaar is

Losse spreadsheets en documenten niet nodig zijn

5-puntschalen een blijvend ontwikkelperspecief bieden

Iedereen betrokken kan worden door werkbare doelen te stellen

De omgeving innovatief, digitaal en papierloos is

De kosten lager zijn dan traditionele transitie-, verander- en verbetertrajecten

Aan de slag met Genie

Werken met Genie is eenvoudig en gaat vooraf aan een implementatie. Die begint ermee dat de organisatie en de teams weten waar ze staan en wat ze willen. Team Genie helpt om dit in gebruikerssessies helder te krijgen, samen met (interne) stakeholders en met de teams. Als de verbeterthema’s duidelijk zijn (denk aan kwaliteit en veiligheid, methodisch werken, capaciteitsplanning, team- en medewerker ontwikkeling, samenwerking) dan kan de software ingericht worden en gaan de teams aan de slag met de uitwerking in concrete verbeterstappen. De eerste maanden blijft Team Genie dit proces ondersteunen, daarna kan de organisatie zit zelf.

Met Genie aan de slag

Ervaringen van klanten

We weten precies waar we staan en wat we moeten doen om onze doelen te bereiken. Daardoor besteden we onze tijd en energie aan de écht belangrijke zaken.

GGZ-Behandelaar

Meestal betekent nieuwe software méér werk maar bij Genie is dat anders. 

Deze investering heb je er heel snel uit. 

Manager behandelteam

Team Genie hielp ons om te focussen op onze doelen en daarin keuzes te maken. 

Confronterend en nuttig.

 Zorgbestuurder