Continu verbeteren in de zorg

Minder registreren, meer van elkaar leren?!

Hey Floris, jij bent toch met jouw App bezig? Sluit dit niet heel mooi aan?

Met een glimlach wijst mijn opdrachtgever naar haar laptopscherm. Een gele omslag van een boek – of althans zo lijkt het – staat in het midden en schreeuwt om aandacht.

Het is boeiend. Lees het, ik denk dat het je gaat helpen….

Ik heb haar hoog zitten en ze zegt dit niet zomaar, dus schrijf ik de titel van de gele omslag in mijn schrijfblok. Als ik ’s avonds eenmaal terug ben in het hotel, lees ik het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Wauw! Het klopt gewoon wat hier staat! Sterker nog, het is precies het probleem dat ik herken uit mijn jarenlange ervaring in de zorgsector en, belangrijker,  wat ik met mijn software kan oplossen!

Het rapport..

Is een appèl aan zorgverleners, bestuurders en toezichthouders tot een andere wijze van denken: de huidige systemen van verantwoording zijn te bureaucratisch en controlegericht geworden. We vertrouwen elkaar niet meer. En om die reden verzinnen we allerlei processen, systemen, afvinklijsten en andere ingewikkeldheden. Dit alles om de kans te vergroten dat we in onze vergrijzende maatschappij efficiënter omgaan met schaarse middelen.

Elkaar wantrouwen leidt uiteraard tot problemen. Volgens de RVS moet verantwoorden fundamenteel anders:

Het vertrekpunt moet niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die verantwoording aflegt. 

Het ideale beeld

Een zorgprofessional kiest immers voor het vak om mensen te helpen en beter te maken. Is van nature gemotiveerd om efficiënt en effectief zorg te leveren, volgens de allerhoogste standaarden. Verantwoording, vanuit zijn of haar professionaliteit, is dan een logisch gevolg. We willen dus met elkaar een omgekeerde beweging maken: van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen., Dan moet op alle lagen in een zorgorganisatie het goede gesprek gevoerd worden. Over kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg, geïnitieerd door de individuele zorgprofessional, die graag transparant aan de buitenwereld rekenschap aflegt over schaarse maatschappelijke middelen. En dat moet dan wel op een goede manier gefaciliteerd worden.

Het kan écht

Minder registreren, meer van elkaar leren. Met deze nieuwe manier van verantwoorden kan er een praktijk ontstaan van leren en verbeteren. Zorgverleners en patiënten praten immers samen over de kwaliteit van zorg. Op basis van evaluaties en feedback passen zorgverleners hun werkwijze aan. Zo kunnen zorgverleners beter inspelen op ingewikkelde situaties. En zo wordt verantwoorden zinvol. Het zorgt ervoor dat de zorg verbetert en dat zorgverleners weer plezier hebben in hun werk.  

Klinkt dit als een droom, een toekomstbeeld dat (te) ingewikkeld is om te realiseren binnen jouw teams? 

De oplossing

Dat is het niet. Onze app, Genie, is hier voor gemaakt. In slechts enkele stappen, en met een korte doorlooptijd, helpen we organisaties continu leren en verbeteren (verantwoording 2.0) vorm te geven.

Nieuwsgierig geworden naar hoe we dit samen kunnen waarmaken?
Neem contact op!