Kwaliteitskader software

blijvend realiseren met hulp van software? Kan dat?

Video afspelen

De wereld verandert voortdurend om ons heen. Organisaties die niet mee veranderen verliezen op den duur hun bestaansrecht. Gedragsverandering is een complex proces waarbij oud gedrag moet worden losgelaten en nieuw gedrag moet worden aangeleerd. Het veranderen van gedrag gaat over concreet en merkbaar gedrag. Het is niet voldoende als mensen meer kennis, andere gedachten of nieuwe inzichten krijgen. Er moet daadwerkelijk ander gedrag op de werkvloer zichtbaar gaan worden.

Gedragsverandering projecten zijn kostbaar en mislukken vaak

Een succesvolle gedragsverandering in een organisatie blijvend realiseren is niet eenvoudig. Weerstand tegen veranderingen, gebrekkig urgentiebesef, weinig draagvlak en capaciteitsproblemen zijn onderwerpen die leiden tot problemen mits niet beteugeld.

Niet alleen heb je een stevig veranderteam nodig dat de verandering begeleidt, het vraagt veel van de hele organisatie. Zeker als de operatie tijdens een verandertraject moet blijven doordraaien. 

Iedere organisatie is uniek en iedere organisatietransformatie is maatwerk. We weten inmiddels wat er nodig is om een succesvolle transformatie te realiseren. 

Naast documentanalyses en controles worden vooral veel interviews afgenomen. Bevindingen worden vaak vlug op een notitieblok gekrabbeld. Achter een laptopscherm zitten is namelijk onpersoonlijk….

Wil jij net als Floris slimmer gedragsverandering realiseren?

Vraag dan hier onze demo aan

Gedragsverandering realiseren in 14 stappen

Om gedrag te veranderen van buiten (organisatieniveau) naar binnen (individuele medewerkers en teams) moeten grofweg de volgende stappen worden doorlopen:

1

Het doel en doelstellingen van de gedragsverandering heb je scherp en je kunt deze duidelijk communiceren

2

Je maakt inzichtelijk wat de huidige situatie is en maakt met een GAP-analyse wat er nodig is om de gewenste situatie te bereiken

3

Je creëert urgentie bij interne- en externe stakeholders

4

Je creëert draagvlak en betrekt sleutelfiguren bij de aanpak

5

Leiderschap en besturing worden aangepast aan de nieuwe doelstellingen

6

Werkprocessen en middelen worden aangepast  aan de nieuwe doelstellingen

7

Systemen, randvoorwaarden en ondersteuning worden aangepast aan de nieuwe doelstellingen

8

Doelstellingen worden in zowel resultaat als gewenst gedrag meetbaar gemaakt

9

De implementatieperiode wordt duidelijk gemarkeerd met een aftrap en een einde

10

Eventuele problemen tijdens de implementatie worden direct opgelost

11

Implementatie doelstellingen evalueren we kortcyclisch en ondernemen actie als nodig

12

Successen worden gevierd!

13

Projectorganisatie laten we langzaam los en dragen taken en verantwoordelijkheid over aan sleutelfiguren in de staande organisatie. Dit borgingsproces begint al bij stap 1.

14

De gerealiseerde verandering maken we onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering en wordt business as usual. Waarbij we belangrijke onderwerpen continu monitoren en op de agenda’s houden.

Gedragsverandering wordt ondersteunt door slimme Genie software

Met Genie kun je de gehele verandering vormgeven, zicht houden op de voortgang van de implementatie én anders dan bij projectmanagement tools, BORGEN door Genie onderdeel te maken van dagelijkse besturing.

Genie helpt

de gewenste verandering te vertalen naar concrete, haalbare doelstellingen. Doelstellingen die voortdurend voor iedereen inzichtelijk zijn helpen in de communicatie en vergroten de kans dat ze daadwerkelijk worden gehaald.

Richting en kaders

geef je door de gewenste situatie per doelstelling in 5-puntschalen uit een te zetten. Stapsgewijs beter, van brandjes blussen naar continu leren en verbeteren. In een verandertraject helpt het enorm om deze stappen met afgevaardigden uit de organisatie uit te werken, zodat draagvlak, herkenbaarheid en praktische uitvoerbaarheid worden vergroot.

Zowel harde áls zachte onderwerpen

kunnen eenvoudig meetbaar worden gemaakt. Waardoor gewenst- en ongewenst gedrag niet alleen bespreekbaar, maar ook stuurbaar wordt gemaakt

De start van de implementatie

van de gedragsverandering wordt vorm gegeven middels een 0-meting. Ieder team krijgt zo een geobjectiveerde ‘foto’ van de realiteit.

Transparant

worden de resultaten in smileys weergegeven. In één oogopslag is te zien waar je het goed doet, waar je verbeterpunten liggen en hoe jouw team het doet ten opzichte van anderen.

Zelfstandig kan het team

na de 0-meting aan de slag. Genie helpt hen gestructureerd te werken aan hun ontwikkeling. Het biedt hen tools om verbeterplannen om te zetten naar concrete SMART-geformuleerde acties. En om de voortgang te volgen en kennis en best practices onderling uit te wisselen

Eenvoudige monitoring

van de implementatie van de gedragsverandering is zowel centraal als decentraal realtime inzichtelijk. Zodat bijvoorbeeld stafdiensten team overstijgende knelpunten kunnen herkennen en er snel en gericht hulp geboden kan worden aan een team dat vastloopt.

Borging van de gerealiseerde gedragsverandering

is na het behalen van de doelstellingen eenvoudig door periodiek de doelstellingen te herzien en de lat gezamenlijk hoger te leggen. Continu leren en ontwikkelen wordt zo blijvend ondersteund door Genie.

Gedragsverandering slimmer realiseren?

Benieuwd wat Team Genie voor jou kan betekenen?

Vraag een demo aan!

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.