Gedrag in organisaties

meten en veranderen met software? Klinkt vreemd, maar het kan.

Video afspelen

KPI’s zijn maar een deel van het plaatje. De ‘waarom’ die er achter zit is vaak veelzeggender en belangrijker als je wil bijsturen in de organisatie. Oud gedrag moet dan worden losgelaten en nieuw gedrag moet worden aangeleerd. Dat is een complex proces. We hebben het hier over concreet en merkbaar gedrag. Maar hoe maak je gedrag en een gedragsverandering dan meetbaar?

Hoog over begint dat met het vaststellen en samen overeenkomen van het gewenste gedrag. Door het samen te doen, is er meteen draagvlak: dit is waar we naartoe willen met zijn allen. Vervolgens kun je middels tussenstapjes terug redeneren waar je nu staat en per volgende stap het gewenste gedrag wat daarbij hoort beschrijven. 

Wil jij net als Floris slimmer gedragsverandering realiseren?

Vraag dan hier onze demo aan

Gedrag in organisaties meten en veranderen in 14 stappen

Om gedrag te veranderen van buiten (organisatieniveau) naar binnen (individuele medewerkers en teams) doorloop je grofweg de volgende stappen:

1

Het doel en doelstellingen van de gedragsverandering heb je scherp en je kunt deze duidelijk communiceren

2

Je maakt inzichtelijk wat de huidige situatie is en maakt met een GAP-analyse wat er nodig is om de gewenste situatie te bereiken

3

Je creëert urgentie bij interne- en externe stakeholders

4

Je creëert draagvlak en betrekt sleutelfiguren bij de aanpak

5

Leiderschap en besturing worden aangepast aan de nieuwe doelstellingen

6

Werkprocessen en middelen worden aangepast  aan de nieuwe doelstellingen

7

Systemen, randvoorwaarden en ondersteuning worden aangepast aan de nieuwe doelstellingen

8

Doelstellingen worden in zowel resultaat als gewenst gedrag meetbaar gemaakt

9

De implementatieperiode wordt duidelijk gemarkeerd met een aftrap en een einde

10

Eventuele problemen tijdens de implementatie worden direct opgelost

11

Implementatie doelstellingen evalueren we kortcyclisch en ondernemen actie als nodig

12

Successen worden gevierd!

13

Projectorganisatie laten we langzaam los en dragen taken en verantwoordelijkheid over aan sleutelfiguren in de staande organisatie. Dit borgingsproces begint al bij stap 1.

14

De gerealiseerde verandering maken we onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering en wordt business as usual. Waarbij we belangrijke onderwerpen continu monitoren en op de agenda’s houden.

Gedrag in je organisaties veranderen met Genie

Met Genie kun je deze gehele verandering vormgeven, zicht houden op de voortgang van de implementatie én anders dan bij projectmanagement tools, BORGEN door Genie onderdeel te maken van dagelijkse besturing.

Genie dwingt je de gewenste verandering te vertalen naar concrete, haalbare doelstellingen. Doelstellingen die voortdurend voor iedereen inzichtelijk zijn helpen in de communicatie en vergroten de kans dat ze daadwerkelijk worden gehaald.

Richting en kaders geef je door de gewenste situatie per doelstelling in 5-puntschalen uit een te zetten. Stapsgewijs beter, van brandjes blussen naar continu leren en verbeteren. In een verandertraject helpt het enorm om deze stappen met afgevaardigden uit de organisatie uit te werken, zodat draagvlak, herkenbaarheid en praktische uitvoerbaarheid worden vergroot.

Zowel harde áls zachte onderwerpen kunnen eenvoudig meetbaar worden gemaakt. Waardoor gewenst- en ongewenst gedrag niet alleen bespreekbaar, maar ook stuurbaar wordt gemaakt

De start van de implementatie van de gedragsverandering wordt vorm gegeven middels een 0-meting. Ieder team krijgt zo een geobjectiveerde ‘foto’ van de realiteit.

Transparant worden de resultaten in smileys weergegeven. In één oogopslag is te zien waar je het goed doet, waar je verbeterpunten liggen en hoe jouw team het doet ten opzichte van anderen.

Zelfstandig kan het team na de 0-meting aan de slag. Genie helpt hen gestructureerd te werken aan hun ontwikkeling. Het biedt hen tools om verbeterplannen om te zetten naar concrete SMART-geformuleerde acties. En om de voortgang te volgen en kennis en best practices onderling uit te wisselen.

Eenvoudige monitoring van de implementatie van de gedragsverandering is zowel centraal als decentraal realtime inzichtelijk. Zodat bijvoorbeeld stafdiensten teamoverstijgende knelpunten kunnen herkennen en er snel en gericht hulp geboden kan worden aan een team dat vastloopt.

Borging van de gerealiseerde gedragsverandering is na het behalen van de doelstellingen eenvoudig door periodiek de doelstellingen te herzien en de lat gezamenlijk hoger te leggen. Continu leren en ontwikkelen wordt zo blijvend ondersteund door Genie.

Wil je weten waar je staat en met verandering aan de slag?

Benieuwd wat Team Genie voor jou kan betekenen?

Vraag een demo aan!

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.