Cultuurverandering

Waar moet je beginnen?

Video afspelen

De cultuur in een organisatie is als een ijsberg

Vanuit de literatuur is er veel te vinden over een organisatiecultuur veranderen. Velen zullen het ijsbergmodel van McClelland wel kennen: cultuur bevat het zichtbare gedeelte bovenwater (gedrag, kennis en vaardigheden), maar het onzichtbare gedeelte onderwater (normen en waarden, motief en drijfveren) is net zo belangrijk. Samen heb je je organisatiecultuur te pakken.

In een wereld die continu verandert is het van belang mee te veranderen. Organisaties die dat niet doen, zijn op een gegeven moment niet meer relevant en niet actueel. Verandering blijkt en blijft dus een noodzakelijkheid. Gedrags- en cultuurverandering gaan hierbij hand in hand. Waar cultuurverandering volgens de heersende opvattingen zo’n 3 tot 5 jaar kan duren, kan het veranderen van gedrag sneller. Gedrag zijn zichtbare uitingen en normen waarden, motief en drijfveren zijn dat niet altijd.

Wij geloven niet zo in instrumenten die claimen de onderkant van de ijsberg kunnen meten: het is vaak vaag, ingewikkeld en geeft vaak niet de juiste weergave van de werkelijkheid. Wij zeggen: draai het om.

Bij een cultuurverandering start je met de bedoeling.

En deze begint met een levende visie Vivid Vision (een levende visie) op de toekomst. Beschrijf in de vorm van een verhaal hoe je wil dat je organisatie er over 3 tot 5 jaar uit ziet. Doe dit zo kort en concreet mogelijk.

Wat is de bedoeling van de organisatie? Waarom (the Why uit Sinek’s golden circle) doen we wat voor wie? En hoe doen we dat?

Omdat niemand in de toekomst kan kijken is deze eerste aanzet per definitie fout. De Vivid Vision zal voortdurend herschreven moeten worden op basis van laatste inzichten, en dat is helemaal niet erg, maar vooral een mooi startpunt voor verandering. 

Niemand kan in zijn eentje een organisatie veranderen, dus stuur je levende visie rond en vraag om feedback. Op basis van reacties zul je vanzelf merken wie zich in hun onderbuik kunnen verbinden aan de gewenste situatie. Stel vervolgens een of meerdere werkgroepen samen van bevlogen mensen uit de gehele organisatie en ga met ze aan de slag om de gewenste organisatiecultuurverandering vorm te geven:

  1. Herzie samen je levende visie op basis van feedback
  2. Reverse engineer dat beeld terug naar nu
  3. Werk uit WIE ons gaat helpen dat beeld te realiseren
  4. Maak een plan hoe je dat gaat doen

Organisatiecultuurveranderingsprogramma’s zijn kostbaar en mislukken vaak

Cultuurverandering in een organisatie succesvol en blijvend realiseren is niet makkelijk. Een succesvolle verandering van je organisatiecultuur komt voort uit het zichtbare (kennis, vaardigheden, gedrag en resultaten). Als de uitdragers van de gewenste, nieuwe cultuur langdurig en samenhangend voorbeeldgedrag laten zien en daarnaast processen en systemen het nieuwe werken ondersteunen, zal de onderkant van de ijsberg vanzelf mee veranderen. 

Iedere organisatie is uniek en iedere organisatietransformatie is maatwerk. We weten vanuit de theorie, maar vooral vanuit onze ervaring wat er nodig is om een succesvolle transformatie te realiseren. 

Wil jij net als Floris slimmer cultuurverandering realiseren?

Vraag dan hier onze demo aan

Organisatiecultuur veranderen in 14 stappen

Om te veranderen van buiten (organisatieniveau) naar binnen (individuele medewerkers en teams) moeten grofweg de volgende stappen worden doorlopen:

1

De bedoeling en doelstellingen van de organisatie cultuurverandering is helder en concreet en kan door het veranderteam worden gecommuniceerd

2

Je maakt inzichtelijk wat de huidige situatie is en maakt met een GAP-analyse wat er nodig is om de gewenste situatie te bereiken

3

Je creëert urgentie bij interne- en externe stakeholders

4

Je creëert draagvlak en betrekt sleutelfiguren bij de aanpak

5

Leiderschap en besturing worden aangepast aan de nieuwe doelstellingen

6

Werkprocessen en middelen worden aangepast  aan de nieuwe doelstellingen

7

Systemen, randvoorwaarden en ondersteuning worden aangepast aan de nieuwe doelstellingen

8

Doelstellingen worden in zowel resultaat als gewenst gedrag meetbaar gemaakt

9

De implementatieperiode wordt duidelijk gemarkeerd met een aftrap en een einde

10

Eventuele problemen tijdens de implementatie worden direct opgelost

11

De voortgang van de implementatie evalueren we kortcyclisch op het behalen van doelstellingen en ondernemen actie als nodig

12

Successen worden gevierd!

13

Projectorganisatie laten we langzaam los en dragen taken en verantwoordelijkheid over aan sleutelfiguren in de staande organisatie. Dit borgingsproces begint al bij stap 1.

14

De gerealiseerde verandering maken we onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering en wordt business as usual. Waarbij we belangrijke onderwerpen continu monitoren en op de agenda’s houden.

Organisatie cultuurverandering ondersteunen met slimme Genie software

Bovenstaande veertien veranderstappen worden simpel gemaakt met onze software. Met Genie kun je de gehele verandering vormgeven, zicht houden op de voortgang van de implementatie én anders dan bij projectmanagement tools, BORGEN door Genie onderdeel te maken van dagelijkse besturing.

Genie helpt

de gewenste verandering te vertalen naar concrete, haalbare doelstellingen. Doelstellingen die voortdurend voor iedereen inzichtelijk zijn helpen in de communicatie en vergroten de kans dat ze daadwerkelijk worden gehaald.

Richting en kaders

geef je door de gewenste situatie per doelstelling in 5-puntschalen uit een te zetten. Stapsgewijs beter, van brandjes blussen naar continu leren en verbeteren. In een verandertraject helpt het enorm om deze stappen met afgevaardigden uit de organisatie uit te werken, zodat draagvlak, herkenbaarheid en praktische uitvoerbaarheid worden vergroot.

Zowel harde áls zachte onderwerpen

kunnen eenvoudig meetbaar worden gemaakt. Waardoor gewenst- en ongewenst gedrag niet alleen bespreekbaar, maar ook stuurbaar wordt gemaakt

De start van de implementatie

van de gedragsverandering wordt vorm gegeven middels een 0-meting. Ieder team krijgt zo een geobjectiveerde ‘foto’ van de realiteit.

Transparant

worden de resultaten in smileys weergegeven. In één oogopslag is te zien waar je het goed doet, waar je verbeterpunten liggen en hoe jouw team het doet ten opzichte van anderen.

Zelfstandig kan het team

na de 0-meting aan de slag. Genie helpt hen gestructureerd te werken aan hun ontwikkeling. Het biedt hen tools om verbeterplannen om te zetten naar concrete SMART-geformuleerde acties. En om de voortgang te volgen en kennis en best practices onderling uit te wisselen

Eenvoudige monitoring

van de implementatie van de gedragsverandering is zowel centraal als decentraal realtime inzichtelijk. Zodat bijvoorbeeld stafdiensten team overstijgende knelpunten kunnen herkennen en er snel en gericht hulp geboden kan worden aan een team dat vastloopt.

Borging van de gerealiseerde gedragsverandering

is na het behalen van de doelstellingen eenvoudig door periodiek de doelstellingen te herzien en de lat gezamenlijk hoger te leggen. Continu leren en ontwikkelen wordt zo blijvend ondersteund door Genie.

Cultuurverandering slimmer realiseren?

Benieuwd wat Team Genie voor jou kan betekenen?

Vraag een demo aan!

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.