Casus

Casussen en klantverhalen

We hebben allerlei mooie projecten mogen realiseren. Bekijk hieronder een aantal daarvan.

37 woonlocaties met 900 cliënten “professioneel gezond” maken.

Ondersteunen bij een ART-auditronde bij 10 woonlocaties in de GGZ.