Casus GGZ Wonen

Ondersteunen bij een ART-auditronde bij 10 woonlocaties in de GGZ

Jaar
2019

Uitdaging
Professionaliseer de ART-audit

Oplossing
Audit in Genie

Resultaat
Live auditteren snel, gemakkelijk en direct inzichtelijk

Aanleiding​

Audits uitvoeren kan een tijdrovende klus zijn waar veel afstemming en coördinatie en verwerking voor nodig is. Team Genie werd gevraagd om te ondersteunen bij een ART-auditronde bij 10 woonlocaties in de GGZ.
In de voorbereiding liepen we tegen enkele herkenbare problemen aan: wie heeft nu de laatste versie van de audit? Waar zijn de scores van de 0-meting?

genie-papieren-audit-500-300
genie-tafel-papier-500-300

Onze aanpak

Door Genie te gebruiken werd gelukkig tijdig gesignaleerd dat niet iedereen de meest recente versie van de audit had. Bij het uitvoeren van de audit werd Genie door de auditor met een beamer op het scherm getoond, waarbij het hele team actief werd betrokken bij het scoren en het motiveren van de score.
Dit leidde tot boeiende en dynamische sessies: zorginhoud voorop en discussies over de scores op het scherpst van de snede.
Aan het einde van een dag auditen volgde een terugkoppeling van team en auditor aan de leidinggevende. En werd dus inzichtelijk op welke thema’s de teams van elkaar konden leren die soms live op een fysiek andere plek hetzelfde proces doorliepen.

Resultaten​

De auditoren waren blij met Genie. Zo gaf een auditor aan ons terug:
Wat is Genie toch een ontzettend leuk, fijn, mooi, handig en gebruiksvriendelijk programma! Ik realiseerde me pas aan het einde van de eerste dag auditen dat ik in een nieuw systeem had gewerkt!
Versiebeheerproblemen zijn verleden tijd. De focus kon nu liggen op het auditen en minder op het audit-proces. Net zoals na een volle audit-dag aantekeningen uitwerken, scores verzamelen, naar een centraal punt sturen, gegevens verwerken om een rapport te produceren ook.
Leidinggevenden van de woonlocaties zagen na afloop van de audits direct waar zij als organisatie hun aandacht op moesten richten. En waar teams onderling van elkaar konden leren.

genie-achterzak-mobiel-landscape-250-150
genie-handen-water-500x300

Toekomst

Na de audit wordt de software aan het team overgedragen zodat zij zelf met hun eigen objectieve ‘foto’ aan de slag kunnen om door te ontwikkelen en te verbeteren. Door thema’s per team aan aandachtsvelders die affiniteit hebben met het onderwerp toe te wijzen, is het door ontwikkelen van ART bij de woonteams geborgd in de werkprocessen.